Staf Pengajar SMP Islam Terpadu Nurul Hikmah

 • Rusmani Azmi
  Jenis Kelamin :
  Pendidikan : SII T-H
  Posisi : Kepsek
  Status : Tersertifikasi
  Motto : TALK LESS DO MORE
 • Nurhayatun
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI Teknologi Pend. UNJ
  Posisi : Wakepsek
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Sofyan
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Pendidikan : SI Akutansi Mercubuana Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Lidya Vistarini
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI Pend Teknik Mesin UNJ
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Indah Meilani
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI Pend. Biologi UNJ Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Pudji Astuti
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI IKIP Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Nur Afni
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI FBS UNJ Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Dwi Woro Hastuti
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI Akademi B Asing Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Satiman
  Jenis Kelamin : Laki-laki
  Pendidikan : SI Tarbiyah UIA Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Tersertifikasi
  Motto :
 • Ernawati Fansuri
  Jenis Kelamin : Perempuan
  Pendidikan : SI Al-Hikmah Jakarta
  Posisi : Guru
  Status : Belum Tersertifikasi
  Motto :
Ke Atas
 • Follows us